Basisscan

De basisscan bestaat uit een online vragenlijst van 40 meerkeuzevragen, die door alle teamleden wordt ingevuld. De vragen zijn afgeleid uit een aantal samenhangende (Lean) thema’s die een indicatie geven van waar het aan ligt dat mensen zich wel of niet gelukkig voelen in het werk.

Door hier met het team aandacht aan te geven heeft dit zowel positief effect op de klantbediening en samenwerking, als op het ziekteverzuim, verloop en bedrijfsresultaten.

De uitkomsten van de basisscan worden verwerkt in een adviesrapport, waarin drie zaken worden belicht.

vraag-1

1. De score van alle teamleden op de vragen. Hier wordt duidelijk op welke thema’s het meeste geluk wordt ervaren, en waar het verbeterpotentieel zit.

2. De spreiding per vraag. Hiermee wordt zichtbaar of er verschillen zijn per thema binnen het team. Als er weinig eenduidigheid is over waar mensen gelukkig van worden is dat een aanknopingspunt voor verder onderzoek.

vraag-2

vraag-3

3. Aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen en veranderingen voor het betreffende team.

Benieuwd wat wij nog meer te bieden hebben?

Bekijk onze vervolgmodules.
Of neem contact met ons op voor meer informatie.