Vervolgmodules

Voor verdieping en begeleiding van de gewenste veranderingen biedt HappyPeopleScan verschillende vervolgmodules.

Verdieping

Deze module bestaat uit twee dagen verdiepend onderzoek met interviews en observaties op de werkvloer naar aanleiding van de uitkomsten van de basisscan. In een adviesgesprek worden quick wins aangereikt en suggesties gegeven voor vervolgstappen.

Training

Afhankelijk van de resultaten van de scan en de behoeften zijn er verschillende trainingen beschikbaar op het gebied van time management, communicatie en  samenwerking.

Individuele coaching

Soms betreft iets niet het hele team maar een individu. Iemand heeft moeite met veranderingen of wil wel maar weet niet hoe. Door middel van individuele coaching krijg je inzichten die noodzakelijk zijn om effectiever te worden.

Implementatie begeleiding

Begeleiding bij het invoeren van de gewenste veranderingen.  Je weet wat de gewenste veranderingen zijn, maar waar begin je mee en hoe pak je het aan?  Happy People Scan© biedt de mogelijkheid om hierin te  ondersteunen op de werkvloer.

Borging

Weten wat er speelt is een belangrijk begin. Weten wat de verandering moet zijn ook. De verandering is ingevoerd. Maar hoe zorg je dat het niet verwatert en dat de verandering blijvend is?

Happy People Scan© helpt met het maken van een plan en de uitvoering daarvan om de veranderingen duurzaam te borgen in de organisatie.

Vervolgmeting

Vervolgscan die voortgang en resultaat meet. Deze vervolgmeting vindt binnen een jaar na de eerste scan plaats en laat zien of de ingezette veranderingen effect hebben.

element