Resultaten verbeteren met je team?
Betere samenwerking in het team?
Snel draagvlak voor veranderingen?
Meer beweging in de organisatie?

Wat is de HappyPeopleScan©?

Een scan ingevuld door medewerkers van een team gebaseerd op acht organisatiethema’s, waarin men aangeeft wat goed gefaciliteerd is om het werk goed te doen en waar nog verbetering kan worden doorgevoerd. Oftewel een spiegel voor de organisatie binnen jouw team/bedrijf!

Er zijn genoeg beoordelingsinstrumenten om medewerkers te beoordelen, maar geen die beoordeelt hoe zaken zijn gefaciliteerd voor een team binnen een bedrijf in de beleving van de medewerker. De happy People Scan geeft jou dit inzicht.

Happy People Scan© is een tool voor teams en geeft inzicht in wat mensen in de huidige functie binnen de organisatie gelukkig maakt in hun werk binnen het team, waar dat aan ligt en waar nog verbeteringen door te voeren zijn. Ook laat het rapport zien per thema of de beleving van de medewerkers overeenkomt of dat dit uiteen loopt.

HappyPeopleScan© onderscheidt zich omdat de vragen over organisatiethema’s gaan, is de uitkomst goed te verbinden met de te behalen doelstellingen van een team. Nog een belangrijk voordeel is dat de verandering uit het team zelf komt , waardoor de eerste en belangrijkste stap is gezet naar het gewenste resultaat.

Vragen waar de HappyPeopleScan© antwoord op geeft:

  • Waar zijn mensen nu al gelukkig mee in hun werk? De HappyPeopleScan© maakt het duidelijk.
  • Wat is de oorzaak van problemen in de samenwerking in het team? De HappyPeopleScan© geeft inzicht.
  • Hoe stel je de juiste prioriteiten? De HappyPeopleScan© brengt je naar de kern.
  • Wat kan er in de ogen van de medewerkers nog verbeterd worden om nog gelukkiger te worden in het werk? De HappyPeopleScan© laat het zien.
  • Vind je ook dat resultaten vanzelf komen als mensen gelukkig zijn in hun werk? De HappyPeopleScan© helpt je dit te onderbouwen.

De HappyPeopleScan© bestaat uit een basisscan en, indien gewenst, vervolgmodules, die een logische opbouw kennen, maar los van elkaar af te nemen zijn.

De vervolgmodules bouwen voort op de basisscan en zijn los van elkaar te gebruiken, afhankelijk van de behoefte van de organisatie. Er zijn mogelijkheden voor een verdieping van de basisscan, extra trainingen, individuele/teamcoaching, begeleiding bij de implementatie en of borging. Met een vervolgmeting is te zien wat het effect is van de veranderingen.

element