Investering

Wij hebben de prijzen van de Happy People Scan modulair opgebouwd, omdat wij in de praktijk zien dat niet alle organisaties hetzelfde nodig hebben. Kortom je betaalt alleen wat jouw organisatie nodig heeft.

Product Prijs Inhoud
Basisscan € 795,- * (max 12 personen, bij meer teamleden
offerte op maat)
Basisscan + adviesrapport (digitaal)
Mondelinge toelichting aan leidinggevende € 195,- * (max 1,5 uur) Vragen nav adviesrapport bespreken + adviezen hoe hiermee verder
Terugkoppeling Team € 495,-  * (2 uur) Uitkomsten bespreken + gezamenlijke afspraken maken
Terugkoppeling Team + teamvorming € 795,-  * (4 uur) Uitkomsten bespreken +  gezamenlijke afspraken maken + start met de teamvorming door commitment
Vervolgscan € 595,- * (binnen een jaar na de eerste scan) Meet de voortgang tov de eerste scan
Verdiepingsmodule Op aanvraag Door middel van interviews verkrijgen we meer diepgang in de verschillende thema’s van de basisscan
Ondersteuning in de praktijk € 137,50  * (per uur) Ondersteunen en implementatie van bepaald thema
Training op bepaald thema / teamcoaching

 

Op aanvraag Afhankelijk van thema

*= exclusief BTW

element